Fatura İş Akışı

Faturalarınız otomatik olarak çözümlensin iş akışından geçsin Erp sisteminize entegre olsun!

Avantajlar

Gelen faturalar merkezi olarak dijital formata dönüştürülmesi ve arşivlenmesi,

Eskalasyon desteği ile tüm fatura süreçlerinin zamanında ve verimli bir biçimde gerçekleşmesi,

Tek merkezden sözleşmelere güvenli ve hızlı ulaşım,

Maliyetler azalır,

Müşteri memnuniyeti artar,

İşlem süreleri kısalır,

Basit yetki konsepti,

Denetim güvenliği,

Mobil uygulama desteği.

Özellikler ve Fonksiyonlar

Kullanıma hazır “size özel çözüm”

Easy Fatura Yönetimi, iki komponent şeklinde sunuluyor:

EASY INVOICE, Seviye 1, “En Pratik” iş akışını içeriyor ve daha çok gelen faturalardan otomatik veri işlemi sağlıyor;

EASY INVOICE, Seviye 2, ilave olarak EASY XTRACT modülünü içeriyor ve OCR veya barkod bilgisini manüel olarak girme veya transfer etme ihtiyacını ortadan kaldırarak, otomatik fatura verisi seçmeyi mümkün kılıyor.

İlave olarak, EASY ERP Connector, Easy Fatura Yönetimi’ni bir ERP sistemine basit ve düşük maliyetli bir şekilde bağlantılama imkânı sunuyor.

Yakalama (Capturing)

Easy Fatura Yönetimi’nin yararları, en iyi tipik bir süreç ipinde canlandırılabilir: gelen faturalar EASY CAPTURE ile taranır. Veriler daha sonra Easy Fatura Yönetimi’ne transfer edilir (Komponent versiyonuna bağlı olarak ya EASY XTRACT, ya da EASY DOCUMENTS. Revizyon güvenliği sağlamak için, transfer sırasında direkt olarak erken arşivleme yapılır. Fatura kaydı, sonradan evrakın yanlış olduğu anlaşılsa bile bir seri numarası içermelidir.

Yorumlama

Easy Fatura Yönetimi, Seviye 2 kullanırken EASY xTRACT aktif olacaktır. Önce, doküman verileri OCR ve barkod tanımlama ile okunur, daha sonra otomatik olarak çıkarılacaktır.

Önceden tanımlanmış kurallar, içerik bilgilerinin ortalama 90% oranında problemsiz olarak tanındığını göstermektedir. Kurallar, tipik fatura evrak bilgilerini dikkate almaktadır (gönderici, fatura numarası ve tarih, parça listesi, v.s.). dokuz başlık ve sekiz pozisyon alanı, kendiliğinden (default) okunmaktadır. Hemen tanımlanamayan veriler genellikle manüel doğrulama gerektirmektedir. Gelecekteki tanımlama kotası, sistemin algılama kapasitesine oranla artacaktır.

Doğrulama (Verify)

Fakat EASY xTRACT, ilave olarak otomatik doğrulama mekanizmaları sağlar. Çıkartılmış verilerle, depolanmış olan verilerin senkronizasyonunu mümkün kılar.

Sadece fatura verilerinde sapma olması ve veritabanı bilgilerinde daha önceden tanımlanmış değerleri aşması halinde, ilgili dokümanlar entegre Verify (doğrulama) istemcisine gönderilerek burada manuel olarak düzeltilmeleri sağlanır ve işlem devam eder.

Minimum Maliyet

Öncelikle, düşük maliyetli potansiyeli, Easy Fatura Yönetimi çözümünü bir çok işletme için ideal çözüm haline getirir. Aynı zamanda hızlı bir şekilde yatırımın geri dönüşümünü sağlar. EASY xTRACT üzerinden otomatik veri çıkartması sayesinde, işlem maliyetleri yine ciddi oranda azalır.

Hatasız Fatura Girişi

Faturaların indeksleme işlemleri önceden tanımlanmış veri giriş maskeleri ile yapılırken; seçim listeleri ve doğrulama işlemleri ile hatasız veri girişi gerçekleştirilir.

EASY özellikle xTRACT modülü ile „Gelen Fatura“ çözümlenmesinde son derece başarılıdır.OCR, ICR veya BARKOD ile taranmış faturaların otomatik olarak indekslenmesi, büyük zaman kazancı sağlar.EASY, önceden tanımlanan kurallar sayesinde fatura üzerindeki değerleri
otomatik olarak okur ve veritabanına aktarır.Ayrıca, sunucunuzun „print spool“ dosyalarını COLD adlı modülü ile otomatik olarak arşivliyebilirsiniz. Bu sayede müşterilerinize kesmiş olduğunuz faturalarınıza erişip, tekrar yazıcı çıktılarını alabilirsiniz.

Referanslar

bank_of_china
bank_of_china
72845164