All contracts at a glance when you're on the road

Smart times with EASY Contract

Kurumunuzun Sözleşmeleri en karmaşık iş akışı onayları içerse de, versiyon ve şablonlarla kontrol altındadır.

Sözleşmeleriniz servis, bakım, kira, işbirliği, satınalma, satış, destek sözleşmesi vb. olabilir.

Easy, sözleşmelerinizin tüm yaşam döngüsünü destekler: Sözleşme taslağı oluşturma, kaydetme, kontrol ve onay süreçleri gibi.

Avantajlar

Her türlü sözleşmenin şeffaf yönetimi,

Eskalasyon desteği ile tüm süreçlerin zamanında ve verimli bir biçimde gerçekleşmesi,

Tek merkezden sözleşmelere güvenli ve hızlı ulaşım,

Maliyetler azalır,

Müşteri memnuniyeti artar,

İşlem süreleri kısalır,

Basit yetki konsepti,

Denetim güvenliği,

Mobil uygulama desteği.

Özellikler ve Fonksiyonlar

Sözleşmelerin etkin yönetimi ve raporlaması,
Sözleşme içinde geçen kelime ile arama/bulma (Fulltext Search)
Sözleşme ekleri ve kontrolü,
Sözleşme tarafı şirketlerin takibi,
Muhatap kişilerin ilişkilendirilmesi,
Çok düzeyli eskalasyon prosedürü.
Çok katmanlı organizasyon yapısı,
LDAP bağlantı seçeneği ve entegrasyonu,
ERP bağlantı seçeneği ve entegrasyonu,
Güvenli revizyon – versiyon takibi,
Belgelerin güvenli bir şekilde arşivlenmesi
Ofis Entergrasyonu,
Ödeme tarihi izlenmesi ve takibi,
Hatırlatmalar,

Referanslarımız

bank_of_china

Referanslarımız

bank_of_china
72845164