Doküman Yönetim Sistemi

İş Süreçlerinde Uçtan Uca Dijitalleşme

EASY DMS Doküman Yönetim Sistemi (Document Management System) şirketinizdeki tüm iş süreçleri için, size dijital belge kontrolü ve esnek içerik yönetim hizmeti sunar. Anahtar yönleri: Sadelik, Güvenlik ve Verimlilik.

Ortam bağımsız, web tabanlı erişim ve akıcı operasyon özellikleri kullanıcıların çok daha hızlı ve verimli çalışmasını destekler. Bunları kolayca yaparken, revizyon korumalı akıllı arşivleme sayesinde belgelerinizi ve süreçleriniz azami güvenlikle korunur. 

Mobil cihaz desteği (akıllı telefon, tabletler vb.) nerede veya günün hangi saatinde olursa olsun dosya ve yönetim işlemlerine erişim izni verir. Detaylı yetkilendirme sistemi ile sadece yetki verilmiş olan çalışanlara belgeleri görme ve düzenleme izni verir. 

Neden EASY Doküman Yönetim Sistemi?

Günümüzde şirketlerin verimlilik, şeffaflık ve müşteri memnuniyeti gibi hayati iş kriterlerinde iyileşme sağlaması dijitalleşmekten geçiyor. Bunun için ilk ve olmazsa olmaz adım ise tüm kağıda dayalı işlerin ve süreçlerin dijitale aktarılmasıdır.

Bunu yapabilmek için, öncelikle mevcut belge formatlarınızı esnek şekilde ve hızlıca dijital formata dönüştürebilecek bir teknolojiye ihtiyacınız var. EASY DMS bu konuda benzersiz bir OCR (optical charachter recognition) çözümüne sahiptir.

Belgeleri dijital formata getirdikten sonra ise, akıllı arşivleme ve tam metin arama gibi güçlü özellikleri sayesinde neredeyse tüm iş süreçlerinde büyük zaman tasarrufu sağlar. Çalışanlar daha verimli çalışır ve kârlılık belirgin şekilde artar.

Avantajlar

  • Modern ve açık kullanıcı arayüzü

  • Merkezi yönetim

  • Çalışan verimliliği

  • İş ensekliği

  • Güvenlik

  • Yapılandırılmış bilgi depolaması

Dijitalleşme – Şimdi ve Burada!

Kağıt belge ve dosyaları elle oluşturmak büyük bir zaman kaybu olmasının yanında son derece yorucu ve sıkıcıdır. Bununla beraber, takip eden görev ve işlemleri geciktirdiği için uzun bekleme sürelerine yol açabilir. Çoğunlukla içerik ve süreçlerdeki şeffaflık eksikliği hızla bilgi alma imkanını ve takip edilebilirliği de sınırlar.

EASY DMS bir iş sürecini ilgili doküman ve bilgilerle dijital bir belgeye (elektronik dosya) koyar. Böylece paylaşıma açık bir dosya oluşturularak çapraz-konum erişimine izin verilir. EASY net, yapılandırılmış ve web-tabanlı bir arayüze sahiptir. Bu yönü kullanıcıya akıcı alışma ve kısa sürede öğrenebilme imkanları sağlar.

Tüm belge ve bilgilerinizi EASY DMS üzerinde yapılandırılmış şekilde dosyalayabilirsiniz. Bu sayede çeşitli dosya çözümlerine erişebilirsiniz: müşteri, satıcı, proje, inşaat, dava ve hasar dosyaları vb.

EASY her ölçekteki ve özellikle birden fazla lokasyonu olan şirketler için ideal bir çözümdür. Hızla uygulanabilir ve sözleşme yönetimi, gelen fatura işlemcisi, personel dosyaları gibi çok sayıda entegre çözüm de sunar. EASY doküman yönetimi fonksiyonlarının tümünü sade ve zarif tek bir sistemde kapsar. İstenmesi halinde bulut desteği de verilir.

EASY DMS İçin Bize Ulaşın

EASY DMS Referanslar