Easy Capture Plus

Doküman tarama yakalama (capture), dijitalleştirilme ve indekslenme, günümüzün bilgi çağında giderek daha karmaşık ve yaygın hale gelmiştir.

Çoğu zaman şirketler farklı giriş kanallarından içerik almak için ayrı çözümler kullanmaya çalışırlar: Kağıt (tarama), e-postalar, Office belgeleri, yazdırma dosyaları ve diğer dijital bilgi girdileri.

Bu ayrı çözümler tek tek kullanıldığında gerek maliyet gerekse yönetim zorluğu ve güvenlik bağlamında dezavantaj yaratır. Bunu yerine, günümüzün görüntü işleme ve arşivleme teknolojilerini kullanarak, farklı seçenekler ve işlevler sunan bir çözümü tercih etmek, iş süreçlerinin verimliliğinde gözle görülür iyileştirmeler sağlayacaktır.

Başlangıç Noktası

Kurumsal içerikler çeşitli kaynaklardan ve farklı formatlarda üretilir ve toplanır. Bu içeriklerin tasnifi, arşivlenmesi, ilgili kullanıcılara yönlendirilmesi ve gerekli hallerde hızlı ve güvenli şekilde erişilmesi akıcı ve verimli bir süreç yönetimi için hayati öneme sahiptir.

Geleneksel yöntemler, günümüzün hızlı ve dijital iş ortamında kurumsal içerik yönetimi için artık yetersiz hale gelmiştir. Tam bu noktada, yüksek teknolojiyi kullanan ve tüm belge/içerik kaynaklarını tek bir havuzda toplayarak, dijitalleştiren bir çözüm kaçınılmaz olmaktadır.

Çözüm

EASY Capture Plus, tüm belge ve içerik giriş kanallarını tek bir çözümde birleştirir: Kağıt (doküman tarama yakalama), Office belgeleri, yazdırılan dokümanlar, e-postalar, dizinler ve dijital bilgilerin alınabileceği diğer kanallar. Tüm süreçlerin işlem güvenliği her zaman garanti altına alınmakta, hatta yan kuruluş ve şube işlemleri ek sunucu fonksiyonu ile gerçekleştirilebilmekte ve EASY bir zorluğu temsil etmemektedir. Çevrimdışı modda çalışma da mümkündür.

EASY Capture Plus belgeleri otomatik olarak sınıflandırır ve ayırır, ilgili bilgileri otomatik olarak okur ve veri dönüşümü için kapsamlı seçenekler sunar. EASY Capture Plus’ın açık arayüzler aracılığıyla kolay entegrasyonu, EASY Software’ in ECM çözümlerinin yanı sıra ERP sistemleri ve veritabanlarına en uygun bağlantıyı sağlar.

EASY Capture Plus, sunucu tabanlı, modüler, ölçeklenebilir bir çözümdür. EASY Capture Plus ihtiyaçlarınız ile büyür. Diğer özellikler arasında kümelenme işlemi, kapsamlı Unicode, çoklu dil desteği bulunmaktadır.

Avantajlar

  • EASY View’in çok yüksek performansıyla kullanıcının iş verimliliği anlaşılır ölçüde artar.

  • Bakım ve yönetim yükü, tüm işlemler sunucu tarafında yapıldığı için azalır.

  • Yüksek doğruluk büyük dosyalarda hızlı ve güvenli navigasyon sağlar, iş verimliliğini olumlu etkiler ve aynı zamanda çalışan memnuniyetini artırır.

  • Bunun yanında belirli koşullarda farklı formatları görüntülemek için ek uygulamaların yüklü olması gerekmediği için daha az lisans maliyetleri gerekecektir.

  • Çeşitli dosya biçimlerini görüntülemek için tek bir uygulamanın kullanılmasıyla bir çok uygulama arasında geçiş ihtiyacı ortadan kalkmıştır.

Referanslar

bank_of_china
bank_of_china